Tajemník/Tajemnice Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií

22. 11. 2018 -

Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa tajemník/tajemnice fakulty.

Naše čj.: 31023618-989

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání odpovídajícího magisterského stupně (přednostně ekonomického nebo právního směru),
  • organizační a komunikační schopnosti,
  • praxe s vedením kolektivu,
  • osobnostní předpoklady pro výkon funkce tajemníka fakulty – spolehlivost, zodpovědnost, občanská a morální bezúhonnost,
  • praxe v akademickém prostředí, znalost problematiky hospodaření veřejné vysoké školy a znalost IS, SAP výhodou.

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 21. 12. 2018 na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská l, 613 00 Brno.

 

Uzávěrka přihlášek je 21. 12. 2018

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019 případně dohodou

 

Ing. Jiří Schneider, Ph.D., v. r.

děkan FRRMS Mendelovy univerzity Brně 

 

 

O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů (OŘLZ) a Oddělení personální a sociální (PPO OK REK)

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 007            

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomí: děkanát FRRMS

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Tajemník/Tajemnice Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


 

prvaci.mendelu.cz