Profesor, Docent, Lektor, Odborný asistent pro Ústav chemie a biochemie

7. 11. 2018 -

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav chemie a biochemie.

Naše čj.: 21041318-989

Lektor

Obecné požadavky:

 • ukončené magisterské vzdělání se zaměřením na chemii,
 • nejméně 10 let praxe v pedagogické a vědecké oblasti – anorganická a organická chemie, biochemie,
 • schopnost samostatné přednáškové a seminární činnosti,
 • aktivní znalost AJ,
 • úvazek 0,6.

Specifické požadavky: vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti bioanalytické chemie výhodou.

 

Odborný asistent

Obecné požadavky:

 • ukončené magisterské vzdělání se zaměřením na chemii či biochemii,
 • věd. hodnost Ph.D. nebo ekvivalent,
 • praxe a zkušenost v pedagogické a vědecké oblasti,
 • schopnost samostatné přednáškové a seminární činnosti,
 • aktivní znalost AJ a schopnost vést v tomto jazyce výuku.
 • schopnost vedení pre-graduálních studentů při vědecké práci pro tvorbu závěrečných prací.

Úvazek 0,6 - Specifické požadavky: pedagogická činnost v oblasti biosenzorů výhodou; bioanalytické chemie a ekotoxikologie, vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti konstrukce elektrochemických senzorů a biosenzorů výhodou.

Úvazek 0,9 - Specifické požadavky: pedagogická činnost v oblasti metod molekulární biologie a biotechnologie výhodou; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti molekulární mikrobiologie a studia antimikrobiální resistence výhodou.

Úvazek 1,0 - Specifické požadavky: pedagogická činnost v oblasti organické chemie, anorganické chemie, a bioanalytické chemie výhodou; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti výpočetní chemie a organické syntézy výhodou.

Úvazek 1,0 - Specifické požadavky: pedagogická činnost v oblasti mikrobiologie a enzymologie výhodou; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti bioanalýz výhodou.

Úvazek 1,0 - Specifické požadavky: pedagogická činnost v oblasti analytické chemie a analýzy potravin výhodou; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti analytické chemie, složení a charakterizace materiálů výhodou.

Úvazek 1,0 - Specifické požadavky: pedagogická činnost v oblasti analytické a bioanalytické chemie výhodou; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti chromatografických technik výhodou.

Úvazek 1,0 - Specifické požadavky: pedagogická činnost v oblasti biochemie rostlin a živočichů výhodou; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti vývoje antimikrobiálních látek výhodou.

 

Docent

Obecné požadavky:

 • ukončené magisterské vzdělání se zaměřením na chemii či biochemii,
 • věd. hodnost doc.,
 • nejméně 10 let praxe v pedagogické a vědecké oblasti,
 • zkušenost s řízením vědeckého týmu,
 • schopnost samostatné přednáškové a seminární činnosti,
 • aktivní znalost AJ a schopnost vést v tomto jazyce výuku,
 • schopnost vedení pre-graduálních a post-graduálních studentů při vědecké práci,
 • úvazek 0,2.

Specifické požadavky: pedagogická činnost v oblasti bioanalytické chemie výhodou; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti mikroanalytické chemie a separačních metod výhodou.

 

Profesor

Obecné požadavky:

 • ukončené magisterské vzdělání se zaměřením na chemii či biochemii,
 • věd. hodnost prof.,
 • nejméně 10 let praxe v pedagogické a vědecké oblasti,
 • zkušenost s řízením vědeckého týmu,
 • schopnost samostatné přednáškové a seminární činnosti,
 • aktivní znalost AJ a schopnost vést v tomto jazyce výuku,
 • schopnost vedení pre-graduálních a post-graduálních studentů při vědecké práci,
 • úvazek 0,5.

Specifické požadavky: pedagogická činnost v oblasti mikrobiologie výhodou; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti studia mikroorganismů a jejich rezistence výhodou.

 

Inzerát k tisku

 

Nástup u všech pracovních pozic: 1. 1. 2019 nebo dle dohody

Uzávěrka přihlášek je 7. 12. 2018

 

Jedná se o pracovní poměry na dobu určitou. Obecnými požadavky pro přijetí na pozici akademického pracovníka jsou předpoklady pro týmovou i samostatnou práci, komunikační schopnosti a zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole.

 

V přihlášce prosím uveďte o kterou pozici se ucházíte.

 

Písemné přihlášky doložené profesním životopisem, přehledem o dosavadní praxi, dokladem o dosažené kvalifikaci přijímá Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 30 dnů od zveřejnění.

Přílohy přihlášky zaslané v elektronické podobě se uchazečům, kteří nepostoupili do užšího výběru, případně nebyli v užším výběru vybráni k přijetí, se nevrací a budou skartovány.  

                                                                               

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., v.r.

děkan AF MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů (OŘLZ) a Oddělení personální a sociální (PPO OK REK)

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 007            

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková - pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomí: AF – děkanát a Ústav chemie a biochemie

 

Odpovědět na pracovní nabídku

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


<< <  Listopad 2018  > >>
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

 

prvaci.mendelu.cz