Ředitel/Ředitelka školního lesního podniku Masarykův les Křtiny

6. 11. 2018 -

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Ředitel/Ředitelka Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Naše čj.: 90055318-989

Požadavky:

  • vysokoškolské magisterské vzdělání (lesnické, ekonomické nebo právní zaměření),
  • znalost problematiky lesního hospodářství,
  • praxe v oboru lesního hospodářství, z toho minimálně 5 let v řídící funkci,
  • manažerské dovednosti, osobnostní předpoklady pro výkon uvedené funkce, výborné komunikační dovednosti, schopnost samostatně rozhodovat,
  • aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka,
  • řidičské oprávnění skupiny B,
  • předložení vlastní zpracované koncepce řízení a rozvoje Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny s důrazem na multifunkční trvale udržitelné hospodaření v kontextu produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa.

Výhodou je:

  • zkušenost s výzkumnou a publikační činností,
  • znalost vzdělávací a výzkumné činnosti v lesním hospodářství.

Další informace:

  • 5 týdnů dovolené pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, motivačním dopisem, výpisem z evidence Rejstříku trestů - ne starším 3 měsíců, přehledem o dosavadní praxi, doklady o dosažené kvalifikaci a zpracovanou koncepcí řízení a rozvoje Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny přijímá Oddělení personální a sociální, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 5. 12. 2018.

 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

rektorka Mendelovy univerzity v Brně

 

Uzávěrka přihlášek je 5. 12. 2018

Předpokládaný nástup: dle dohody

 

 

O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů (OŘLZ) a Oddělení personální a sociální (PPO OK REK)

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 007            

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

 

Odpovědět na pracovní nabídku

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


<< <  Listopad 2018  > >>
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

 

prvaci.mendelu.cz