Odborný asistent v oboru Fyziologie rostlin

26. 10. 2018 -

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa  akademického pracovníka pro Ústav biologie rostlin

Naše čj.: 21039818-989

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání a ukončené doktorské studium v oboru (titul Ph.D. nebo ekvivalent),
  • zkušenosti s praktickou výukou a vedením závěrečných prací se zaměřením na fyziologii růstu a vývoje rostlin,
  • publikační činnost v oboru,
  • kvalifikační růst,
  • znalost anglického jazyka.

 

Další informace:

  • Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou - úvazek 0,2.
  • Obecnými požadavky pro přijetí na pozici akademického pracovníka jsou předpoklady pro týmovou i samostatnou práci, komunikační a organizační schopnosti.
  • Občanská bezúhonnost.
  • Zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění Oddělení personálnímu a sociálnímu Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

 

Uzávěrka přihlášek je 25. 11. 2018

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019

 

 

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., v. r.

děkan AF MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů (OŘLZ) a Oddělení personální a sociální (PPO OK REK)

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 007            

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

 

Odpovědět na pracovní nabídku

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


<< <  Listopad 2018  > >>
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

 

prvaci.mendelu.cz