Podrobnosti o nabízených studijních programech najdeš zde.

 

Fakulta Program Obor Typ Forma Jazyk
AF Agroekologie Bc. P CZ
AF Aplikovaná technika Bc. P CZ
AF Fytotechnika Bc. P CZ
AF General Agriculture Bc. P EN
AF Molekulární biologie a biotechnologie Bc. P CZ
AF Profesní zemědělství Bc. P CZ
AF Technologie potravin Bc. P CZ
AF Zemědělské inženýrství Bc. P CZ
AF Zootechnika Bc. P CZ
AF Agricultural Specialization General Agriculture in English NMgr. K; P EN
AF Chemie a technologie potravin Ekotrofologie NMgr. P CZ
AF Chemie a technologie potravin Jakost a zdravotní nezávadnost potravin NMgr. P CZ
AF Chemie a technologie potravin Technologie potravin NMgr. P CZ
AF Fytotechnika Biotechnologie rostlin NMgr. P CZ
AF Fytotechnika Fytotechnika NMgr. P CZ
AF Rostlinolékařství Rostlinolékařství NMgr. P CZ
AF Technologie odpadů Technologie a management odpadů NMgr. P; K CZ
AF Zemědělská specializace Agroekologie NMgr. P CZ
AF Zemědělská specializace Automobilová doprava NMgr. P CZ
AF Zemědělská specializace Provoz techniky NMgr. P CZ
AF Zemědělská specializace Rozvoj venkova NMgr. P CZ
AF Zemědělská specializace Všeobecné zemědělství NMgr. P; K CZ
AF Zemědělské inženýrství Agrobyznys NMgr. P CZ
AF Zootechnika Chov koní a agroturistika NMgr. P CZ
AF Zootechnika Krmivářství NMgr. P CZ
AF Zootechnika Rybářství a hydrobiologie NMgr. P CZ
AF Zootechnika Živočišné biotechnologie NMgr. P CZ
AF Zootechnika Zootechnika NMgr. P CZ
AF Botanika Anatomie a fyziologie rostlin Ph.D. K; P CZ
AF Botanika Plant Anatomy and Physiology Ph.D. K; P EN
AF Chemie Agricultural Chemistry Ph.D. K; P EN
AF Chemie Zemědělská chemie Ph.D. P; K CZ
AF Chemie a technologie potravin Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů Ph.D. P; K CZ
AF Ekologie a ochrana prostředí Aplikovaná a krajinná ekologie Ph.D. P; K CZ
AF Ekologie a ochrana prostředí Aplikovaná bioklimatologie Ph.D. P; K CZ
AF Ekologie a ochrana prostředí Aplikovaná zoologie Ph.D. P; K CZ
AF Ekologie a ochrana prostředí Applied and Landscape Ecology Ph.D. P; K EN
AF Ekologie a ochrana prostředí Applied Bioclimatology Ph.D. P; K EN
AF Fytotechnika General Plant Production Ph.D. P; K EN
AF Fytotechnika Obecná produkce rostlinná Ph.D. P; K CZ
AF Fytotechnika Special Plant Production Ph.D. P; K EN
AF Fytotechnika Speciální produkce rostlinná Ph.D. P; K CZ
AF Rostlinolékařství Rostlinolékařství Ph.D. K; P CZ
AF Technologie odpadů Technologie odpadů Ph.D. P; K CZ
AF Technologie potravin Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů Ph.D. K; P CZ
AF Vědy o živé přírodě Bio-omika Ph.D. P CZ
AF Vědy o živé přírodě Strukturní biologie Ph.D. P CZ
AF Zemědělská specializace Technika a mechanizace zemědělství Ph.D. K; P CZ
AF Zemědělská specializace Technology and Agriculture Machinery Ph.D. P; K EN
AF Zootechnika General Animal Breeding Ph.D. K; P EN
AF Zootechnika Molecular Biology and Genetics of Animals Ph.D. K; P EN
AF Zootechnika Molekulární biologie a genetika živočichů Ph.D. P; K CZ
AF Zootechnika Obecná zootechnika Ph.D. K; P CZ
AF Zootechnika Speciální zootechnika Ph.D. K; P CZ
LDF Technologie a management zpracování dřeva Bc. P; K CZ
LDF Nábytkové inženýrství Nábytkové inženýrství NMgr. P CZ
LDF Technologie a management zpracování dřeva NMgr. P; K CZ
LDF Botanika Fytologie lesa Ph.D. K; P CZ; EN
LDF Dřevařské inženýrství Technologie zpracování dřeva Ph.D. P; K CZ
LDF Krajinné inženýrství Ekologie lesa Ph.D. K; P CZ; EN
LDF Krajinné inženýrství Inženýrské stavby lesnické a krajinářské Ph.D. P; K CZ
LDF Krajinné inženýrství Tvorba a ochrana krajiny Ph.D. K; P CZ
LDF Lesní inženýrství Ochrana lesa Ph.D. K; P CZ
LDF Lesní inženýrství Pěstění lesa Ph.D. P; K CZ
PEF Administrace IS/ICT Bc. K; P CZ
PEF Inženýrská informatika Automatizace řízení a informatika Bc. P CZ
PEF Management obchodu a služeb Bc. P CZ
PEF System Engineering and Informatics Economic Informatics Bc. P EN
PEF Systémové inženýrství a informatika Ekonomická informatika Bc. P CZ
PEF Economic Policy and Administration Acounting and Taxes NMgr. P EN
PEF Economics and Management Business Economics and Management NMgr. K; P EN
PEF Ekonomika a management Manažersko-ekonomický NMgr. K; P CZ
PEF Ekonomika a management Řízení a ekonomika obchodu NMgr. K; P CZ
PEF Hospodářská politika a správa Finance a investiční management NMgr. P CZ
PEF Hospodářská politika a správa Účetnictví a daně NMgr. P CZ
PEF Inženýrská informatika Automatizace řízení a informatika NMgr. P CZ
PEF System Engineering and Informatics Economic Informatics NMgr. P EN
PEF Systémové inženýrství a informatika Ekonomická informatika NMgr. P CZ
PEF Economic Policy and Administration Finance Ph.D. P; K EN
PEF Economics and Management Business Management and Economics Ph.D. K; P EN
PEF Ekonomika a management Řízení a ekonomika podniku Ph.D. P; K CZ
PEF Hospodářská politika a správa Finance Ph.D. K; P CZ
PEF System Engineering and Informatics Economic Informatics Ph.D. K; P EN
PEF Systémové inženýrství a informatika Ekonomická informatika Ph.D. K; P CZ
ZF Floristická tvorba Floristická tvorba Bc. P; K CZ
ZF Krajinářská architektura Bc. P CZ
ZF Realizace a správa zeleně Bc. K; P CZ
ZF Zahradnické inženýrství Bc. P; K CZ
ZF Horticultural Engineering International Master of Horticulture Science NMgr. P EN
ZF Realizace a správa zeleně NMgr. P CZ
ZF Zahradnické inženýrství NMgr. K; P CZ
ZF European Horticulture Ph.D. P EN
ZF Krajinářská architektura – Ph.D. Ph.D. K; P CZ
ZF Ph.D. in Horticulture Ph.D. K; P EN
ZF Zahradnictví – Ph.D. Ph.D. P CZ; EN
FRRMS International Territorial Studies International Development Studies Bc. P EN
FRRMS Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní rozvojová studia Bc. P CZ
FRRMS Regional Development Bc. P EN
FRRMS Regionální rozvoj Bc. P CZ
FRRMS International Territorial Studies International Development Studies NMgr. P EN
FRRMS Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní rozvojová studia NMgr. P CZ
FRRMS Regional Development NMgr. P EN
FRRMS Regionální rozvoj NMgr. P CZ
ICV Specializace v pedagogice Učitelství odborných předmětů Bc. P; K CZ
ICV Specializace v pedagogice Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Bc. K; P CZ
ICV Technické znalectví a pojišťovnictví Technické znalectví a pojišťovnictví Bc. P; K CZ
ICV Technické znalectví a expertní inženýrství Technické znalectví a expertní inženýrství NMgr. P; K CZ

 


Studuj MENDELU