Podrobnosti o nabízených studijních programech najdeš zde.

 

Fakulta Program Obor Typ Forma Jazyk
AF Agrobiologie Fytotechnika Bc. P CZ
AF Agrobiologie General Agriculture Bc. P EN
AF Agrobiologie Všeobecné zemědělství Bc. P; K CZ
AF Chemie a technologie potravin Technologie potravin Bc. P CZ
AF Rostlinolékařství Rostlinolékařství Bc. P CZ
AF Technologie odpadů Odpadové hospodářství Bc. P; K CZ
AF Zemědělská specializace Agroekologie Bc. P CZ
AF Zemědělská specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy Bc. P CZ
AF Zemědělská specializace Provoz techniky Bc. P CZ
AF Zemědělské inženýrství Agrobyznys Bc. P CZ
AF Zootechnika Zootechnika Bc. P CZ
AF Agricultural Specialization General Agriculture in English NMgr. P EN
AF Fytotechnika Biotechnologie rostlin NMgr. P CZ
AF Fytotechnika Fytotechnika NMgr. P CZ
AF Chemie a technologie potravin Ekotrofologie NMgr. P CZ
AF Chemie a technologie potravin Jakost a zdravotní nezávadnost potravin NMgr. P CZ
AF Chemie a technologie potravin Technologie potravin NMgr. P CZ
AF Rostlinolékařství Rostlinolékařství NMgr. P CZ
AF Technologie odpadů Technologie a management odpadů NMgr. P; K CZ
AF Zemědělská specializace Agroekologie NMgr. P CZ
AF Zemědělská specializace Automobilová doprava NMgr. P CZ
AF Zemědělská specializace Provoz techniky NMgr. P CZ
AF Zemědělská specializace Rozvoj venkova NMgr. P CZ
AF Zemědělská specializace Všeobecné zemědělství NMgr. P CZ
AF Zemědělské inženýrství Agrobyznys NMgr. P CZ
AF Zootechnika Chov koní a agroturistika NMgr. P CZ
AF Zootechnika Krmivářství NMgr. P CZ
AF Zootechnika Rybářství a hydrobiologie NMgr. P CZ
AF Zootechnika Zootechnika NMgr. P CZ
AF Zootechnika Živočišné biotechnologie NMgr. P CZ
AF Botanika Anatomie a fyziologie rostlin Ph.D. P; K CZ
AF Botanika Plant Anatomy and Physiology Ph.D. P; K EN
AF Ekologie a ochrana prostředí Aplikovaná a krajinná ekologie Ph.D. P; K CZ
AF Ekologie a ochrana prostředí Applied and Landscape Ecology Ph.D. P; K EN
AF Fytotechnika General Plant Production Ph.D. P; K EN
AF Fytotechnika Obecná produkce rostlinná Ph.D. P; K CZ
AF Fytotechnika Special Plant Production Ph.D. P EN
AF Fytotechnika Speciální produkce rostlinná Ph.D. P; K CZ; EN
AF Chemie Agricultural Chemistry Ph.D. P; K EN
AF Chemie Zemědělská chemie Ph.D. P; K CZ
AF Chemie a technologie potravin Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů Ph.D. P; K CZ
AF Technologie odpadů Technologie odpadů Ph.D. P; K CZ
AF Technologie potravin Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů Ph.D. P; K CZ
AF Vědy o živé přírodě Bio-omika Ph.D. P CZ
AF Vědy o živé přírodě Strukturní biologie Ph.D. P CZ
AF Zootechnika General Animal Breeding Ph.D. P; K EN
AF Zootechnika Molecular Biology and Genetics of Animals Ph.D. P; K EN
AF Zootechnika Molekulární biologie a genetika živočichů Ph.D. P; K CZ
AF Zootechnika Obecná zootechnika Ph.D. P; K CZ
AF Zootechnika Speciální zootechnika Ph.D. P; K CZ
LDF Dřevařství Dřevařství Bc. P; K CZ
LDF Krajinářství Krajinářství Bc. P CZ
LDF Lesnictví Lesnictví Bc. P; K CZ
LDF Dřevařské inženýrství Dřevařské inženýrství NMgr. P; K CZ
LDF Krajinné inženýrství Krajinné inženýrství NMgr. P CZ
LDF Lesní inženýrství Lesní inženýrství NMgr. P; K CZ
LDF Nábytkové inženýrství Nábytkové inženýrství NMgr. P CZ
LDF Botanika Fytologie lesa Ph.D. P; K CZ; EN
LDF Dřevařské inženýrství Technologie zpracování dřeva Ph.D. P; K CZ
LDF Krajinné inženýrství Ekologie lesa Ph.D. P; K CZ; EN
LDF Krajinné inženýrství Inženýrské stavby lesnické a krajinářské Ph.D. P; K CZ
LDF Krajinné inženýrství Tvorba a ochrana krajiny Ph.D. P; K CZ
LDF Lesní inženýrství Ochrana lesa Ph.D. P; K CZ
LDF Lesní inženýrství Pěstění lesa Ph.D. P; K CZ
PEF Economic Policy and Administration Finances Bc. P EN
PEF Economic Policy and Administration Public Administration Bc. P CZ
PEF Economics and Management Business Economics and Management Bc. P; K EN
PEF Ekonomika a management Business Economics and Management Bc. P; K EN
PEF Ekonomika a management Ekonomika zemědělství a potravinářství Bc. P; K CZ
PEF Ekonomika a management Management cestovního ruchu Bc. P CZ
PEF Ekonomika a management Management obchodní činnosti Bc. P; K CZ
PEF Ekonomika a management Manažersko-ekonomický Bc. P; K CZ
PEF Ekonomika a management Sociálně ekonomický obor Bc. P; K CZ
PEF Hospodářská politika a správa Finance Bc. P; K CZ
PEF Hospodářská politika a správa Public Administration Bc. P EN
PEF Hospodářská politika a správa Veřejná správa Bc. P; K CZ
PEF Inženýrská informatika Automatizace řízení a informatika Bc. P CZ
PEF System Engineering and Informatics Economic Informatics Bc. P EN
PEF Systémové inženýrství a informatika Ekonomická informatika Bc. P CZ
PEF Economic Policy and Administration Acounting and Taxes NMgr. P EN
PEF Economic Policy and Administration Public Administration NMgr. P; K EN
PEF Economics and Management Business Economics and Management NMgr. P; K EN
PEF Economics and Management European Studies in Business and Economics NMgr. P EN
PEF Ekonomika a management Manažersko-ekonomický NMgr. P; K CZ
PEF Ekonomika a management Řízení a ekonomika obchodu NMgr. P; K CZ
PEF Hospodářská politika a správa Finance a investiční management NMgr. P CZ
PEF Hospodářská politika a správa Účetnictví a daně NMgr. P CZ
PEF Hospodářská politika a správa Veřejná správa NMgr. P; K CZ
PEF Inženýrská informatika Automatizace řízení a informatika NMgr. P CZ
PEF System Engineering and Informatics Economic Informatics NMgr. P EN
PEF Systémové inženýrství a informatika Ekonomická informatika NMgr. P CZ
PEF Economic Policy and Administration Finance Ph.D. P; K EN
PEF Economics and Management Business Management and Economics Ph.D. P; K EN
PEF Ekonomika a management Řízení a ekonomika podniku Ph.D. P; K CZ
PEF Hospodářská politika a správa Finance Ph.D. P; K CZ
PEF System Engineering and Informatics Economic Informatics Ph.D. P; K EN
PEF Systémové inženýrství a informatika Ekonomická informatika Ph.D. P; K CZ
ZF Floristická tvorba Floristická tvorba Bc. P CZ
ZF Zahradní a krajinářská architektura Správa zeleně Bc. P; K CZ
ZF Zahradní a krajinářská architektura Zahradní a krajinářská architektura Bc. P CZ
ZF Zahradní a krajinářská architektura Zahradní a krajinářské realizace Bc. P CZ
ZF Zahradnické inženýrství Vinohradnictví a vinařství Bc. P; K CZ
ZF Zahradnické inženýrství Zahradnictví Bc. P; K CZ
ZF Zahradnictví Jakost rostlinných potravinových zdrojů Bc. P CZ
ZF Horticultural Engineering International Master of Horticulture Science NMgr. P EN
ZF Zahradní a krajinářská architektura Management zahradních a krajinářských úprav NMgr. P CZ
ZF Zahradní a krajinářská architektura Zahradní a krajinářská architektura NMgr. P CZ
ZF Zahradnické inženýrství Řízení zahradnických technologií NMgr. P; K CZ
ZF Zahradnické inženýrství Zahradnictví NMgr. P; K CZ
ZF Zahradní a krajinářská architektura Zahradní a krajinářská architektura Ph.D. P; K CZ
ZF Zahradnické inženýrství Zahradnictví Ph.D. P; K CZ; EN
FRRMS International Territorial Studies International Development Studies Bc. P EN
FRRMS Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní rozvojová studia Bc. P CZ
FRRMS International Territorial Studies International Development Studies NMgr. P EN
FRRMS Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní rozvojová studia NMgr. P CZ
ICV Specializace v pedagogice Učitelství odborných předmětů Bc. P; K CZ
ICV Specializace v pedagogice Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Bc. P; K CZ
ICV Technické znalectví a pojišťovnictví Technické znalectví a pojišťovnictví Bc. P; K CZ
ICV Technické znalectví a expertní inženýrství Technické znalectví a expertní inženýrství NMgr. P; K CZ

 


Studuj MENDELU