<< <  Září 2018  > >>
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

 

prvaci.mendelu.cz

Databáze expertů

Databázi expertů pro vás průběžně doplňujeme.

 

Arboristika - péče o dřeviny v prostředí měst

Ing. Jiří Rozsypálek

Ing. Jiří Rozsypálek

E-mail: jiri.rozsypalek@mendelu.cz
Tel.: + 420 545 134 184
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Jiří Rozsypálek se věnuje již více než 7 let hodnocení stavu a péči o dřeviny ve městském prostředí se zaměřením především na jejich bezpečnost a dlouhodobou udržitelnost. Věnuje se aktivně rozvoji technologie stromové injektáže a systému obrany dřevin vůči dřevním houbám a poloparazitickým rostlinám.

Daně

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

E-mail: danuse.nerudova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 343
rektorka, vedoucí Ústavu účetnictví a daní (PEF)

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová se dlouhodobě věnuje otázkám daňové politiky v Evropské unii a mezinárodnímu zdanění. Vyjadřuje se i k otázkám týkajícím se směřování Mendelovy univerzity a také k genderovým tématům, např. ženám ve vedoucích funkcích.

Daňové podvody

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.

E-mail: pavel.semerad@mendelu.cz
Tel.: +420 731 616 306
Ústav účetnictví a daní (PEF)

Pavel Semerád komentuje oblast daňových úniků, daň z přidané hodnoty a oblast spotřebních daní.

Dendrochronologie

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

E-mail: michal.rybnicek@mendelu.cz
Tel.: +420 604 279 870
Ústav nauky o dřevě (LDF)

Michal Rybníček se dlouhodobě zabývá dendrochronologií, což je vědecká metoda založená na analýze šířek letokruhů dřeva. Umožňuje určit stáří dřeva s přesností na kalendářní rok. Doménou doc. Rybníčka jsou především nálezy z dubového dřeva a to historické dřevěné konstrukce, archeologické nálezy a subfosilní kmeny z období holocénu.

Genetika a šlechtění rostlin

doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.

E-mail: tomas.vyhnanek@mendelu.cz
Tel.: + 420 775 745 525
Ústav biologie rostlin (AF)

Tomáš Vyhnánek se více jak 20 let věnuje problematice genetiky a šlechtění zemědělsky významných rostlin. Zaměřuje se na využití molekulárních (DNA, proteinových, atd.) markerů v ochraně, charakterizaci genofondu rostlin a ve šlechtění rostlin.

Hospodářská politika a finance

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

E-mail: lubor.lacina@mendelu.cz
Tel.: +420 608 483 615
Ústav financí (PEF)

V roce 2016 byl jmenován profesorem v oboru management a ekonomika. Je expertem v oblasti problematiky eurozóny a členství České republiky v Evropské unii. Je editorem a spoluautorem monografií Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii (2007, C.H. Beck); Rozpočet a politiky Evropské unie (2004, C.H.Beck); Globalizace, etika, ekonomika (2008, Key publishing, Třetí rozšířené vydání); Evropské křižovatky (2014, Barrister & Principal) a dále pak učebnice s názvem Praktické využívání aktivizačních metod ve výuce (2009, Barrister & Principal). V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair in European Economic Studies. Od roku 2014 řídí aktivity think tanku Mendelova evropského centra a je editorem řady policy papers s tematikou evropské integrace.

Chov drůbeže

Doc. Ing Martina Lichovníková, Ph.D.

Doc. Ing Martina Lichovníková, Ph.D.

E-mail: martina.lichovnikova@mendelu.cz
Tel.: +420 774 477 016
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

Martina Lichovníková se více než 20 let věnuje chovu drůbeže se zaměřením na produkci konzumních vajec a produkci kuřecího masa. Zaměřuje se na technologie chovu včetně alternativních způsobů chovu, kvalitu vajec a kuřecího masa, líhnutí drůbeže a welfare v chovech drůbeře.

Kapitalové trhy, bankovnictví a měnová politika

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

E-mail: svatopluk.kapounek@mendelu.cz
Tel.: +420 739 348 954, + 420 545 132 444
Ústav financí (PEF)

Svatopluk Kapounek je proděkanem pro vědu a výzkum a docentem financí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Ve své výzkumné práci se věnuje především oblasti měnové politiky, bankovnictví a investičnímu rozhodování na mezinárodních trzích. Úzce spolupracuje s centrálními bankami a soukromými společnostmi zabývajícími se správou a optimalizací portfolií. Je viceprezidentem České společnosti ekonomické.

Les a voda

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.

E-mail: petr.kupec@mendelu.cz
Tel.: +420 605 977 106
vedoucí Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, proděkan Lesnické a dřevařské fakulty

Petr Kupec komentuje z širšího pohledu témata les a voda. Vede Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny. Jeho tým například budoval turistické stezky na Filipínách.

Lesnictví

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

E-mail: cermacek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 134 121
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Petr Čermák se věnuje problematice zdravotního stavu dřevin, dopadů klimatických změn a s tím spojenými adaptačními opatřeními, viz například projekt FRAMEADAPT.

Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny

Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.

Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.

E-mail: helena.pluhackova@mendelu.cz
Tel.: +420 777 576 166
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)

Dlouhodobě se věnuje problematice pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, jejich kvalitě a obsahovým látkám. Především se zaměřením na kmín kořenný, ostropestřec mariánský, heřmánek lékařský aj.. Spolupracuje s mnoha pěstiteli a zpracovateli LAKR. Je zakládajícím členem spolku PELERO CZ z.s.. Další informace na www.pelero-cz.cz.

Myslivost

Ing. Jakub Drimaj

Ing. Jakub Drimaj

E-mail: jakub.drimaj@mendelu.cz
Tel.: +420 774 683 672
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Těžištěm jeho výzkumného zájmu je reprodukce zvěře, její management a škody zvěří. Zabývá se také spolkovou myslivostí, myslivostí obecně a mysliveckým vzděláváním.

Ing. Radim Plhal, Ph.D.

Ing. Radim Plhal, Ph.D.

E-mail: radim.plhal@mendelu.cz
Tel.: +420 608 374 691
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Radim Plhal se intenzivně zabývá populační ekologií velkých volně žijících sudokopytníků. Je odborníkem na početnost zvěře a stanovení pravidel mysliveckého hospodaření se zaměřením na prase divoké. V uplynulém období byl zástupcem MENDELU v celostátním krizovém centru tlumení nákazy afrického moru prasat.

Pěstování, choroby a šlechtění ovoce

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.

E-mail: tomas.necas@mendelu.cz
Tel.: +420 776 024 434
Ústav ovocnictví (ZF)

Tomáš Nečas se zaměřuje na problematiku pěstování ovoce, diagnostiku chorob ovocných plodin, ovocnické školkařství a šlechtění. Je autorem nebo spoluautorem mimo jiné několika monografií, certifikovaných metodik, odrůd ovocných plodin a dalších aplikovaných výsledků. Je spoluautorem Koncepcí rozvoje ovocnictví v Jihomoravském a také ve Zlínském kraji. Působí jako soudní znalec v oboru zahradnictví a ovocnictví.

Plagiátorství a akademická etika

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

E-mail: foltynek@pef.mendelu.cz
Tel.: +420 776 123 816
Ústav informatiky (PEF)

Od roku 2006 se věnuje detekci plagiátorství, od roku 2010 i jeho prevenci a akademické etice obecně. Od roku 2013 pořádá pravidelné mezinárodní konference na toto téma. Je zástupcem ČR v pan-evropské platformě pro etiku ve vzdělávání při Radě Evropy a předsedou sdružení European Network for Academic Integrity.

 

Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.

Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.

E-mail: dita.dlabolova@mendelu.cz
Tel.: +420 734 448 957
Ústav informatiky (PEF)

Dita Dlabolová absolvovala na MENDELU doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika, působí jako odborná asistentka na Ústavu informatiky. Kromě informatiky se věnuje akademické etice a prevenci plagiátorství - a to jak prakticky, tak i ve svém výzkumu, na tato témata také vede semináře u nás i v zahraničí. Od roku 2013 se podílí na organizaci mezinárodní konference "Plagiarism Across Europe and Beyond" a patří mezi zakládající členy sdružení European Network for Academic Integrity.

Rybářství

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

E-mail: jan.mares@mendelu.cz
Tel.: +420 606 805 124
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

Dlouhodobě se věnuje problematice chovu ryb a jejich výživy, kvalitě rybího masa i technickému řešení intenzivní akvakultury. V současnosti působí jako vedoucí oddělení rybářství a hydrobiologie. V roce 2014 byl jmenován profesorem pro obor rybářství. Další informace na www.rybarstvi.eu.

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

E-mail: sylvie.formankova@mendelu.cz
Tel.: +420 777 160 519
Ústav managementu (PEF)

Sylvie Formánková se zabývá společenskou odpovědností v soukromém sektoru i v oblasti vzdělávání. Aktivně se zapojuje do dialogu v rámci příprav Národního akčního plánu CSR České republiky. Aktuálně zkoumá úroveň a roli vysokých škol při zvyšování povědomí a uvědomělosti o společenské odpovědnosti.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Ing. Pavel Mauer

Ing. Pavel Mauer

E-mail: pavel.mauer@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 602 535 786
zástupce ředitele Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Pavel Mauer je zástupcem ředitele ŠLP Masarykův les Křtiny. Školní lesní podnik obhospodařuje 10.265 ha a lesy Mendelovy univerzity v Brně vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku.

Účetnictví a daně

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.

E-mail: pavel.semerad@mendelu.cz
Tel.: +420 731 616 306
Ústav účetnictví a daní (PEF)

 

Vinařství a Vinohradnictví

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

E-mail: mojmir.baron@mendelu.cz
Tel.: +420 777 635 257
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

Mojmír Baroň se zabývá technologií a biochemií vína. Profesně spolupracuje s řadou vinařských subjektů a je předsedou Unie enologů ČR.

Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.

Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.

E-mail: kamil.prokes@mendelu.cz
Tel.: +420 776 029 080
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

Absolvent oboru vinohradnictví a vinařství na Mendelu. Vinař, mezinárodní degustátor, trojnásobný mistr z mezinárodního mistrovství v sekání sektů, nejlepší sommeliér České i Slovenské republiky. Klíčová slova: vinařství, enologie, výroba vína, podávání vína, sommelierství, enogastronomie, degustace, hodnocení vín.

Zahradní architektura

prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.

prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.

E-mail: zahrady.otruba@gmail.com
Tel.: +420 736 239 458

Ivar Otruba se zaměřuje na zahradní a krajinářskou architekturu. Je mj. autorem úpravy Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně. Podílel se i na rekonstrukci brněnského parku Lužánky a obnově zámecké zahrady v Mikulově. Ivar Otruba je od roku 1995 profesorem v oboru zahradně architektonická tvorba.

Změna klimatu - dopady a adaptace

prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

E-mail: miroslav.trnka@mendelu.cz
Tel.: +420 725 950 927
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF), koordinátor týmu Intersucho

 

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

E-mail: zdenek.zalud@mendelu.cz
Tel.: +420 725 950 925
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF), zástupce koordinátora týmu Intersucho

 

Doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

Doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

E-mail: petr.hlavinka@mendelu.cz
Tel.: +420 736 645 793
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

 

Zoologie

Mgr. Martin Duľa

Mgr. Martin Duľa

E-mail: martin.dula@mendelu.cz
Tel.: +421 910 224 427
Ústav ekologie lesa (LDF)

V současnosti působí jako vědecko-výzkumný pracovník Ústavu ekologie lesa. Intenzivně se věnuje terénnímu výzkumu velkých šelem, zejména populační a potravní ekologii rysa ostrovida a vlka obecného, v podmínkách střední Evropy. Vede také monitoring rysa ostrovida v Moravském krasu.