Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout na Pedagogickém oddělení rektorátu (REK) nebo v úředních hodinách na studijním oddělení příslušné fakulty.

Č. jednacíAdresátVěcFakultaZveřejněno
RR 33169138 3 CZFilip KrajčiRozhodnutí - nepřijetíAF17.06.2020
RR 33162195 2 CZAlina BarkováRozhodnutí - nepřijetíAF17.06.2020
Po 15 dnech ode dne zveřejnění je písemnost považována za doručenou.

 


Studuj MENDELU

Aktuálně k COVID-19

COVID-19: pomáháme