Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout na Pedagogickém oddělení rektorátu (REK) nebo v úředních hodinách na studijním oddělení příslušné fakulty.

Č. jednacíAdresátVěcFakultaZveřejněno
27302/2019-291Daniela LoukotováPoplatek za delší dobu studiaAF18.01.2020
D-339/2020-491Michal VodákRozhodnutí o poplatkuLDF14.01.2020
26662/2019Illia SeradaRozhodnutí o ukončení studiaLDF06.01.2020
27361/2019-591Tomáš MálekRozhodnutí o přerušení studiaZF03.01.2020
Po 15 dnech ode dne zveřejnění je písemnost považována za doručenou.

 


Studuj MENDELU