Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout na Pedagogickém oddělení rektorátu (REK) nebo v úředních hodinách na studijním oddělení příslušné fakulty.

Č. jednacíAdresátVěcFakultaZveřejněno
14145/2019-291Diana DonéRozhodnutíAF12.07.2019
12798/2019-291Eva TrojanováRozhodnutíAF09.07.2019
Po 15 dnech ode dne zveřejnění je písemnost považována za doručenou.

 


Studuj MENDELU