Na MENDELU proběhne setkání předsedů akademických senátů

3. 10. 2016 -

Ve dnech 13. a 14. října 2017 proběhne na MENDELU setkání předsedů akademických senátů.

Svoji účast předběžně potvrdilo 18 předsedů akademických senátů a také předseda Rady vysokých škol doc. Fischer. Hlavním tématem bude financování vysokých škol a zkušenosti s implementací novely vysokoškolského zákona.


Průvodce prváka

Aktuálně k COVID-19

SPORT NA MENDELU