Odbor řízení lidských zdrojů (REK)

Vedoucí

Zaměstnanci


Studuj MENDELU