Akademický senát

Předseda

Místopředsedové

Tajemnice

Členové orgánu


Studuj MENDELU