Mezinárodní spolupráce ve vědecko-výzkumné činnosti

 

Internacionalizace univerzity v oblasti vědy a výzkumu zůstává nadále prioritou univerzity spojenou zejména s úsilím o tvorbu tzv. evropského výzkumného prostoru.

Nejvýznamnějším úspěchem Mendelovy univerzity v Brně v oblasti spolupráce se zahraničními institucemi je účast v projektech 7. Rámcového programu EU.

K úspěchům na poli mezinárodní spolupráce ve výzkumu patří i účast v podprogramu Mobility Rámcových programů EU. Dále jsou na MENDELU řešeny projekty v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, které vyhlašuje MŠMT ČR EUREKA, COST, KONTAKT a INGO apod.

Podrobnější informace jsou dostupné ve zprávě Vědecko-výzkumná a umělecká činnost Mendelovy univerzity v Brně v roce 2013.

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU