Seznam realizovaných akcí na MENDELU

 

Kurz Zpracování masa a výroba masných výrobků

Kurz je všem, kteří chtějí získat nové poznatky ze zpracování masa a výroby masných výrobků, chtějí si rozšířit svoji kvalifikaci a odbornost.


XLIII Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA) , 3rd- 6th September 2014, Bolzano, Italy

43. Výroční konference ESNA v italském Bolzánu (3. – 6. září, 2014), spoluorganizuje MENDELU (prof. M. Pöschl, generální sekretář ESNA)


Základy vysokoškolské pedagogiky

Od září 2014 bude na Mendelově univerzitě v Brně, na ICV probíhat kurz Základy vysokoškolské pedagogiky, připraven v rámci IRP a zdarma pro všechny účastníky. Kurz je určen začínajícím akademickým pracovníků m a doktorandům k výkonu jejich profese, s ohledem na vyvíjející se diferenciaci jejich rolí ve VŠ vzdělávání.


Základy krmivářství 2014

V jednotlivých celodenních blocích budou uchazeči seznámeni s aktuálními problémy z oblasti konzervace a skladování objemných krmiv, možnosti využívání silážních aditiv, nejčastějšími nedostatky při výrobě krmiv, možnostmi úprav krmiv. Velká pozornost bude věnována také odvětví výživy drůbeže a krmení prasat, kde bude věnována pozornost zejména systémům krmení, rizikům s chovatelskými podmínkami, kvalitou krmných směsí, požadavky na živiny...


Lidé a krajina III. - Evropská úmluva o krajině v praxi

Cílem interaktivního dvojdenního semináře je diskuze o možnostech a limitech implementace Evropské úmluvy o krajině.


Workshop – Trendy ve skladování ovoce

Workshop svazu skladovatelů ovoce.
Garant Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

 


5. Křtinské vytrubování

5. Křtinské vytrubování
Při 5. Křtinského vytrubování si na své přijdou milovníci lovecké hudby. Ve Křtinách v zámku a jeho parku, v barokním chrámu i přímo v terénu ŠLP ML Křtiny MENDELU se uskuteční série vystoupení mysliveckých trubačů z celého Česka.
Garant Školní lesní podnik Masarykův les KřtinyPrůvodce prváka

Aktuálně k COVID-19

SPORT NA MENDELU