<< <  Březen 2019  > >>
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

 

prvaci.mendelu.cz

Kurzy a semináře pořádané na Mendelově univerzitě v Brně

 

Technologická agentura ČR vyhlášená výzva programu EPSILON

22.3.2018 10:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, pavilon M, zasedací místnost AF, nejvyšší patro, Zemědělská 5, 613 00 Brno
Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech: • Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech • Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů • Prostředí pro kvalitní život

Představení řešených projektů OP VVV akademické obci

28.3.2018 9:00 hod. - Mendelova univerzita v Brně, budova A, A 01 - přízemí, Zemědělská 5, 613 00 Brno

Paddleboarding

4.4.2018 10:00 hod. - Veslařská ulice, u mostu přes Svratku,Brno-Komín
Kurz Paddleboardingu je určen pro začátečníky i mírně pokročilé, pro všechny milovníky vodních sportů. Paddleboarding je vodní sport, při kterém jezdec na prkně podobném surfovému longboardu používá k pohybu vpřed dlouhého pádla. Rovněž je někdy zkráceně nazýván SUP (Stand Up Paddle = pádlování ve stoje). Paddleboarding je sportem, při kterém člověk rovnoměrně zapojuje celé tělo, zlepší smysl pro rovnováhu ...

Práce v software R: Úvod

11.4.2018 15:00 hod. - PEF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Seminář umožní účastníkům aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře: popisná statistika, tabulky rozdělení četností, grafické prostředky v rámci popisné statistiky, normální rozdělení, možnosti ověřování předpokladu normality, grafická analýza a testy normality, testy pro parametry nrmálního rozdělení a testy o parametru alternativního rozdělení v případě úloh o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech, neparametrické testy.

Práce v software R: Regresní a korelační analýza

18.4.2018 15:00 hod. - PEF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Seminář umožní účastníků aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře: metoda nejmenších čtverců, kvantifikace a verifikace regresního modelu, jednofaktorová analýza rozptylu, Pearsonův korelační koeficient, testování hypotéz o nezávislosti, Spearmanův koeficient pořadové korelace, testování pořadové nezávislosti ordinálních veličin.

Práce v software R: Analýza časových řad

2.5.2018 15:00 hod. - PEF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Seminář umožní účastníkům aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře: popisné a dynamické charakteristiky časové řady, vyhlazení časové řady pomocí klouzavých průměrů a exponenciálního vyrovnávání, dekompoziční metoda, popis trendové složky trendovými funkcemi, identifikace a popis sezónní složky, konstrukce předpovědí časových řad, testování stacionarity časových řad, regresní analýza časových řad, falešná závislost, kointegrace.

Práce v software R: Pokročilé metody analýzy časových řad, panelová data

9.5.2018 15:00 hod. - PEF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Seminář umožní účastníkům aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře:Box-Jenkinsova metodologie, autoregresní modely jednorozměrných časových řad, kvantifikace a verifikace modelů, vektorové autoregresní modely, Grangerova kauzalita, analýza panelových dat.

Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa na PEF

18.5.2018 7:30 hod. - PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa na PEF je určen pro zájemce o studijní obory Účetnictví a daně a Finance a investiční management na navazujícím magisterském stupni studia, a to jak v prezenční tak kombinované formě. O tyto obory bývá mezi uchazeči velký zájem, a proto cílem tohoto kurzu je kvalitně připravit zájemce na přijímací zkoušku a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, a to i v souvislosti s rostoucími požadavky na výběrovost navazujícího magisterského studia.

Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management na PEF

18.5.2018 7:30 hod. - PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management na PEF je určen pro zájemce o studium tohoto programu, a to jak v prezenční tak kombinované formě. O tento program bývá mezi uchazeči velký zájem, a proto cílem tohoto kurzu je kvalitně připravit zájemce na přijímací zkoušku a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, a to i v souvislosti s rostoucími požadavky na výběrovost navazujícího magisterského studia.

 

 Seznam všech kurzů