Vědecko-výzkumná vize

 

Mendelova univerzita v Brně se hodlá stát uznávanou evropskou univerzitou, která poskytuje vyváženou kombinaci vzdělávacích, vědecko-výzkumných a profesně zaměřených aktivit v rozvíjeném spektru věd na úrovni základního i aplikovaného výzkumu a jeho inženýrského, technologického a manažerského využití.

 

MENDELU chce být evropskou špičkou:

  • v zahradní a krajinné architektuře,
  • v genomice a metabolomice,
  • v oblasti vzdělávání a výzkumu produkce a využití dřeva.

 

MENDELU usiluje o excelenci:

  • ve výzkumu ekonomických problémů společnosti, souvislostí rozvoje regionů, změn klimatu,
  • ve výzkumu aktuálních problémů znalostí společnosti unikátním spojením ekonomických a informatických přístupů,
  • ve vývoji environmentálních technik,
  • v oblasti udržitelného zemědělství,
  • v oblasti nábytkářství,
  • v přístupech k řešení problémů rozvojového světa.

Aktualizace Dlouhodobého záměru Mendelovy univerzity v Brně a Institucionální plán pro rok 2014

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU