Vědecko-výzkumná a umělecká činnost

 

Základním rysem výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně je společné aplikování poznatků biologických, technických a společensko-vědních disciplín v zemědělství, zahradnictví, lesnictví, krajinářství a dřevařství a rovněž rozvíjení uměleckých disciplín v zahradní a krajinářské architektuře a v nábytkářství. Jedná se přitom o úroveň základního, ale zejména pak aplikovaného výzkumu.

Oblastmi, do nichž je směřována disponibilní vědecko-výzkumná kapacita pracovišť univerzity (výzkumný program), jsou výzkumná centra, grantově financovaný výzkum, specifický výzkum (zejména výzkum studentů doktorských a magisterských programů) a zapojení do mezinárodních výzkumných programů, které představují jednu z aktivit priority internacionalizace univerzitních činností.

Vědecko-výzkumná a umělecká činnost Mendelovy univerzity v Brně v roce 2013

 

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU