Pracovní příležitosti na MENDELU

Akademické

Děkan lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie


Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst 2 akademických pracovníků - vedoucích ústavů pro:

  1. Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
  2. Ústav nábytku,...

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Akademický pracovník pro Ústav techniky a automobilové dopravy - odborný asistent (úvazek 1,0) pro výuku předmětů Diagnostika motorových...


Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka-asistenta pro Ústav techniky 


Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení míst akademických pracovníků pro Děkanát LDF MENDELU - 2 úvazky (asistent/odborný asistent se zaměřením na výuku anglického...


Pravidla výběrového řízení na MENDELU

Nebudeme-li Vás kontaktovat do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení, byla v 1. kole výběrového řízení dána přednost jiným kandidátům. V odůvodněných případech může vyhlašovatel výběrové řízení prodloužit, přerušit nebo zrušit. V případě, že chcete ověřit dodání všech podkladů k VŘ pište na e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Co nabízíme?

  • Práci v instituci implementující HR AWARD
  • Work – life balance
  • Prostor pro osobní i profesní růst
  • Vzdělávací akce a workshopy
  • Plný úvazek, částečný úvazek, DPP/DPČ

Benefity

Další služby


O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů Oddělení personální a sociální

 


Studuj MENDELU