Pracovní příležitosti na MENDELU

Akademické

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ústavy


Administrativní

Kvestor Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Archivář/ka univerzitního archivu - úvazek 1,0


Prorektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Grafik / Brand manažer, úvazek 0,5.


Prorektor pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Dotační specialista, úvazek 1,0.


Pravidla výběrového řízení na MENDELU

Nebudeme-li Vás kontaktovat do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení, byla v 1. kole výběrového řízení dána přednost jiným kandidátům. V odůvodněných případech může vyhlašovatel výběrové řízení prodloužit, přerušit nebo zrušit. V případě, že chcete ověřit dodání všech podkladů k VŘ pište na e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

MENDELU NABÍZÍ ZAMĚSTNANCŮM


Studuj MENDELU