Pracovní příležitosti na MENDELU

Administrativní

Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Administrátor/Administrátorka projektu, úvazek 1,0.


Děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Projektový manažer / Projektová manažerka - senior, úvazek 0,5


Pravidla výběrového řízení na MENDELU

Nebudeme-li Vás kontaktovat do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení, byla v 1. kole výběrového řízení dána přednost jiným kandidátům. V odůvodněných případech může vyhlašovatel výběrové řízení prodloužit, přerušit nebo zrušit. V případě, že chcete ověřit dodání všech podkladů k VŘ pište na e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

MENDELU NABÍZÍ ZAMĚSTNANCŮM


Studuj MENDELU