Pracovní příležitosti na MENDELU

Akademické

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav managementu


Děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Akademického pracovníka - asistenta na Ústavu ovocnictví, úvazek 0,5  


Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa na vysokoškolském ústavu ICV MENDELU Ředitel/ka vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání (úvazek 1,0)


Ředitel vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Akademický pracovník - asistent v oblasti pedagogických disciplín
úvazek 1,0


Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka-asistenta/odborného asistenta pro Ústav techniky 


 

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademických pracovníků pro Ústav práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 


Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav chemie a biochemie


Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav nábytku, designu a bydlení


Administrativní

Prorektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Specialista/Specialistka HR


Dělnické

Kvestor Mendelovy univerzity v Brně přijme pro Oddělení provozních služeb a údržby - Dělníka nádvorní čety

úvazek 1,0 nebo částečný


Pravidla výběrového řízení na MENDELU

Nebudeme-li Vás kontaktovat do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení, byla v 1. kole výběrového řízení dána přednost jiným kandidátům. V odůvodněných případech může vyhlašovatel výběrové řízení prodloužit, přerušit nebo zrušit. V případě, že chcete ověřit dodání všech podkladů k VŘ pište na e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Co nabízíme?

  • Práci v instituci implementující HR AWARD
  • Work – life balance
  • Prostor pro osobní i profesní růst
  • Vzdělávací akce a workshopy
  • Plný úvazek, částečný úvazek, DPP/DPČ

Benefity

Další služby


O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů Oddělení personální a sociální

 

 

 


Studuj MENDELU