Výstava fotografií

6. 2. 2017 - 26. 2. 2017

Výstava fotografiií na téma Lesy, které vznikla v rámci řešení projektu Norských fondů Zvyšováví povědomí a propagace funcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků řek v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí, a to ve spolupráci FRRMS MENDELU a ŠLP ML Křtiny MENDELU.


Antický ples aneb vzhůru na Olymp - Reprezentační ples FRRMS MENDELU

16. 2. 2017

Reprezentační ples FRRMS MENDELU "Antický ples aneb vzhůru na Olymp" 16. 2. 2017 v Kulturním centru BABYLON.http://au.frrms.mendelu.cz


Reprezentační ples FRRMS MENDELU

16. 2. 2017

AU FRRMS MENDELU si Vás dovoluje pozvat na reprezentační ples FRRMS MENDELU, který se koná 16. února 2017 v KC Babylon. http://frrms.mendelu.cz/28339n-videopozvanka-na-anticky-ples-aneb-vzhuru-na-olymp-reprezentacni-ples-frrmsStuduj MENDELU