Výstava fotografií

6. 2. 2017 - 26. 2. 2017

Výstava fotografiií na téma Lesy, které vznikla v rámci řešení projektu Norských fondů Zvyšováví povědomí a propagace funcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků řek v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí, a to ve spolupráci FRRMS MENDELU a ŠLP ML Křtiny MENDELU.


Konference "Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství"

23. 2. 2017 - 24. 2. 2017

VII. ročník konference se zaměřením na aplikace GIS do lestnictví a zemědělství. 

http://www.gislze.cz/


Studuj MENDELU