Výstava fotografií

6. 2. 2017 - 26. 2. 2017

Výstava fotografiií na téma Lesy, které vznikla v rámci řešení projektu Norských fondů Zvyšováví povědomí a propagace funcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků řek v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí, a to ve spolupráci FRRMS MENDELU a ŠLP ML Křtiny MENDELU.


Den otevřených dveří ZF MENDELU

22. 2. 2017

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Zahradnické fakultě MENDELU. Přijďte nás navštívit a zažít jeden den na naší fakultě.

Akce začíná v aule ZF MENDELU, kde budou představeny studijní obory. Následovat bude komentovaná prohlídka areálu fakulty. Jsou pro Vás připraveny praktické zahradnické ukázky - např. množení rostlin in vitro, různé odrůdy révy vinné, ochutnávka sušeného ovoce nebo bylinných čajů, senzorické hodnocení barev a vůní, ukázky aranžování květin a mnoho dalšího.

Pro zájemce bude rovněž připravená soutěž o zajímavé ceny. Když přijdete, vyhrajete!Studuj MENDELU