Konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019

Konference

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU zve na 11. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2019. Hlavním tématem konference bude "Udržitelnost ve vzdělávání - minulost, současnost a budoucnost.

Cílem 11. ročníku konference ICOLLE 2019 je zhodnotit aktuální trendy v rámci udržitelnosti ve vzdělávání v souvislosti s celoživotním vzděláváním z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje.

Konferenci je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům, pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší odborné veřejnosti. 

Přihlášení na konferenci

Podrobné informace o konferenci a přihlášení jsou k dispozici na www.icolleconference.cz

Budova E MENDELU

  • Ulice: Zemědělská 5
  • Město: Brno
  • PSČ: 613 00
  • Stát: Česká republika

Mapa areálu MENDELU

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

  • Ulice: Zemdědělská 5
  • Město: Brno
  • PSČ: 613 00
  • Stát: Česká republika

Studuj MENDELU