Promítání filmů na EKOEXPO v rámci festivalu Ekofilm

Akce

  • Datum konání: So, 13. 10. 2018
  • Čas konání: 13:00, 13:30
  • Pořadatel:

V rámci festivalu Ekofilm budou v sobotu 13. 10. 2018 promítány dva filmy s tématikou vody od profesora Ivo Pavlíka z Ústavu teritoriálních studií FRRMS.

13:00 - Tajemství hlubin Moravského krasu

Pojďme společně objevovat tajemství hlubin jeskyní Moravského krasu. Voda se na okraji krasového území náhle ztrácí v jeho podzemí. Tam s sebou unáší různé živé organizmy. Při detailním pozorování je možné spatřit pod vodou bohaté porosty řas a další vodní vegetaci. Ryby, především pstruzi a okouni, jsou při prudkých deštích strženi do podzemí, kde mohou přežívat týdny až měsíce. Jejich adaptace na absolutní tmu je provázena ztrátou tmavého pigmentu. Z ostatních živočichů jsou ve vodách v podzemí k zastižení různé druhy korýšů, nitěnek a pijavic. Další překvapení na sebe nenechají dlouho čekat.

Režie: Ivo Pavlík, Jaroslav Jetelina

Česká republika, 2018, 20 min

 

13:30 - A co voda v Nikaragui?

Spatříme životodárnou vodu v Nikaragui ve Střední Americe, která je významným prvkem pro různorodost rostlinných a živočišných druhů. Přináší nejenom mnoho užitku všemu živému, ale také hrozby v podobě různých původců onemocnění a nebezpečných látek. V zalesněných oblastech je chráněna především nedostupností. Voda. V zemědělské, tedy v odlesněné krajině, je voda znečišťována nejenom erodovanou půdou a nadužívanými chemickými prostředky, ale také odpady produkovanými obydlenou částí země a průmyslovými podniky. Bezohledný přístup k vodním zdrojům se mění s ohledem na časté s vodou související zdravotní problémy lidí a zvířat a s postupným vzděláváním mladé nastupující generace.

Režie: Ivo Pavlík, Jaroslav Jetelina

Česká republika, 2018, 20 min

 

Více informací o programu je k dispozici zde


Studuj MENDELU