Jaro v zahradě

Kulturní - společenská akce

  • Datum konání: So, 7. 4. 2018 - Ne, 8. 4. 2018
  • Čas konání: 9.00 - 18.00 hodin
  • Pořadatel:

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně 7. - 8. 4. 2018, 9 - 18.00 hodin

Zveme všechny návštěvníky do areálu univerzitní zahrady k prohlídce a obdivu časně kvetoucích jarních keřů, cibulovin a skalniček v architektonicky zajímavých uskupeních. Akce je doplněna prodejní výstavou sukulentů.

VSTUP: hlavní vchod do Botanické zahrady a arboreta MENDELU, Tř. Generála Píky 1, Brno (zastávka tram. č. 9 a 11 – Bieblova)

 www.mendelu.cz/arboretum


Studuj MENDELU